1 2 3 4

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2021 - 22 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2101МТ бб, ела, см, 355 268 41 107 19 790 48490 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2102МТ бб, бк, ела, см, 324 256 44 127 25 776 47353 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2103МТ бб, бк, ела, см, 810 86 49 182 12 1139 85367 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2105 бб, здб, 216 345 44 285 18 908 35462 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2106 бб, брз, лст, чб, 150 95 8 68 7 328 17685 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2107 бб, бк, ела, см, 272 23 11 105 11 422 28189 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2108МТ бб, 147 145 16 80 8 396 21198 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2109 бб, здб, 51 527 166 121 10 875 32815 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2114МТ бб, ела, см, 171 503 76 55 11 816 38733 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2115 бб, бк, см, 223 155 37 192 5 612 30121 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2117 бб, бк, здб, трп, 307 118 13 485 40 963 42614 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2118 бб, 273 176 8 55 11 523 30237 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2119 бб, см, 73 150 45 23 7 298 14745 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2120МТ бб, бк, см, 934 415 58 419 65 1891 102078 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2122МТ бб, здб, 57 396 63 25 5 546 21066 Явен търг

26.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2121Д бб, бк, ела, см, 2929 1086 233 603 91 4942 337328 Явен търг

22.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2110 бб, см, 1031 296 122 138 12 1599 103888 Електронен търг

19.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2111 бб, см, 250 90 6 19 6 371 24970 Таен търг

21.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2112 бб, см, 216 274 29 25 4 548 31431 Таен търг

21.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2113 бб, см, 76 80 18 16 5 195 10952 Таен търг

21.05.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Якоруда 07442 22 27 [email protected] 2123 бб, 77 376 71 26 5 555 22465 Таен търг   04.08.2021 04.08.2021
ДГС Якоруда 07442 22 27 yako[email protected] 2124 бб, см, 271 270 37 219 27 824 37499 Таен търг   04.08.2021 04.08.2021